Zone 3 CAM Dao Thuyen.jpg

THE SPIRITUAL TOURISM 
NGOA VAN HO THIEN

June , 19, 2020

 

• Location: Phú Đông , Phú Yên , Tuy Hòa

• Project year: 2020

• Site Area: > 7,5 Ha
• Number of levels: 1-2 levels

• Client: My Way Viet Nam

Dự án Quy Hoạch khu Du lịch Văn hóa Núi Ngọa Vân - Hồ Thiên với diện tích hơn 400 ha có vị trí tại Thánh địa Ngọa Vân - Đông triều, nới đây gắn liền với các di tích lịch sử thời Trần và đặc biệt là nhân vật lỗi lạc Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Đến với dự án các Kiến trúc sư của Raymond đã tạo ra một không gian văn hóa đặc sắc, kết hợp giữa giá trị văn hóa, giá trị lịch sử đời Trần và những nét đặc trưng kiến trúc Nhật Bản, với định hướng nâng tầm và phát triển du lịch của thắng cảnh này.

 

GALLERY 

 

©2020 by Raymond.