top of page

Architecture Design Office

Cơ sở chăm sóc y tế, phục hồi sức khỏe cho người cao tuổi với không gian nghỉ dưỡng cao cấp vận hành bởi đội ngũ Nhật bản.

Với định hướng thay đổi không gian nhàm chán của viện dưỡng lão trở thành một không gian ấm áp, tươi sáng, dễ chịu, như một thế giới thu nhỏ.

Tạo cộng động sinh hoạt cho người cao tuổi. Phù hợp với văn hóa của người Việt Nam.

MINH AN NURSING HOME

• Location: Quoc Oai, Hanoi, Viet Nam
• Project year: 2019
• Site Area: 60100 m2
• Function :NURSING HOME

bottom of page