Zone 3 CAM Dao Thuyen.jpg

GALLERY 

THE SPIRITUAL TOURISM PROJECT
NGOA VAN – HO THIEN

June , 19, 2020

 

•Location: Quang ninh Province, Vietnam.

•Project year: 2018-2019

•Site Area: >400 ha

•Function : Spiritual Cultural Tourism

•Client: Times Garden Group

Văn phòng thiết kế kiến ​​trúc Raymond tự hào được lựa chọn để thực hiện dự án Khu phức hợp du lịch Ngọa Vân-Hồ Thiên vào năm 2018.
Với mục đích gợi lại thời nhà Trần một trong những thời kỳ huy hoàng nhất của Lịch sử Việt Nam.

Các kiến ​​trúc sư của Raymond đã đào sâu về văn hóa và lịch sử Việt Nam để hiểu rõ mọi khía cạnh của Triết học Phật giáo trong thời đại, từ đó đưa ra một giải pháp kiến ​​trúc hài hòa với cảnh quan khu vực .

GALLERY 

 

©2020 by Raymond.